ПРОЕКТ

Онопріївська  сільська рада

                          Тальнівського району Черкаської області

 

                                                   РІШЕННЯ  

 

    Від ________ 2012р.року    №____

    с.Онопріївка

 

Про пайову участь замовників будівництва

у розвитку інфраструктури сіл Онопріївка,

Павлівка-П, Кобиляки

 

 

       Розглянувши лист фінансового управління Тальнівської райдержадміністрації від 07.11.2012р. , враховуючи Закони України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та де-яких інших законодавчих актів України від 07.07.2011р. №3614-У1, «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»,

на виконання        ч.5 ст.30, ст.40 Закону України ”Про регулювання містобудівної діяльності ”,     ч.5 ст.3 Закону України ”Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва ” щодо залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради, керуючись ст.. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури сіл Онопріївка, Павлівка-П, Кобиляки (додаток 1).

   2. Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури сіл Онопріївка, Павлівка-П, Кобиляки у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена (додаток 2).

   3. Затвердити Примірну форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури сіл Онопріївка, Павлівка-П, Кобиляки

 з розрахунком величини пайової участі (додаток 3).

   4. Секретарю сільської ради  забезпечити оприлюднення  цього рішення через мережу Інтернет на офіційній сторінці Онопріївської сільської ради , про що опублікувати оголошення в засобах масової інформації.

 

   

  5.Взяти до відома, що :

 

5.1.  відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» для об’єктів, введення яких буде здійснюватись після  01.01.2013 року,    кошти пайової участі повинні бути сплачені до бюджету виключно до  прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію та  при наявності відповідної довідки сільської ради ;

 

5.2. орган державної реєстрації прав на нерухоме майно, здійснюватиме  державну реєстрацію прав власності на об’єкти містобудування, що розташовані на території сіл Онопріївка, Павлівка-П, Кобиляки , виключно при наявності довідки  сільської ради про виконання умов цього рішення.

 

6.  Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2013, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

 7. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити відстеження  результативності рішення згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  планування, бюджету та  фінансів.

 

 

Сільський голова                                                             В.О.Бондаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

                                                                         Додаток 1

                                                                         до рішення сільської ради   

                                                                         від ________2012року № ____

 

                                                 Порядок

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури сіл сіл Онопріївка, Павлівка-П, Кобиляки

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 40 Закону України ”Про регулювання містобудівної діяльності” », а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

 

1.2. Терміни, застосовані у цьому порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України ”Про регулювання містобудівної діяльності” (далі – Закон):

 

— будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація , капітальний ремонт, впорядкування існуючих об’єктів містобудування,

 

— об’єкти будівництва – окрема будівля чи споруда, будівництво якої здійснюється за окремим проектом та кошторисом, або сукупність будівель чи  споруд, будівництво яких здійснюється на одному будівельному майданчику за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва ,

 

—   замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву,

 

— інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура населеного пункту – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурного обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту,

 

— житловий фонд  соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;

 

— доступне житло – житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянами, які, відповідно до законодавства, потребують поліпшення житлових умов.

 

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників будівництва, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території села.

       Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури села є обов'язковим для  замовників, які мають намір здійс­нити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реставрацію існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку,за винятком тих, що визначені п.1.5 цього Порядку.

 

1.4. Встановлений сільською радою для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села  не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, встановлений Законом.

     Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких визначена на підставі вимог ДБН Д.1.1.-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва»,  розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села  з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, становить:

 

— 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та споруд;

 

— 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків;

 

-   для житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення – 10% , будівництво житлового будинку – 4%);

 

-   для об’єктів самочинного будівництва – 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню).

     Примітка: при переплануванні житлових приміщень у нежитлові розмір становить 10 відсотків, нежитлових у житлові – 4 відсотки .

 

     Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких не визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір пайової участі визначається в порядку, передбаченому додатком 2 до рішення сільської ради .

 

1.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури села не залучаються замовники у разі будівництва:

 

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

 

 

2. Порядок залучення коштів

 

2.1. Пайова участь  у розвитку інфраструктури села полягає у перерахуванні замовником до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію до сільського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

        Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, укладеного між ним та  сільською радою в особі сільського голови.

 

2.2. Рішенням виконавчого комітету про надання вихідних даних для проектування об’єкта будівництва замовнику доводиться вимога закону щодо участі у розвитку інфраструктури та вносяться пропозиції щодо термінів подачі документів для укладення договору.

 

2.3. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються договором.

 

 

3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури

    3.1. Договір про пайову участь укладається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору з доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва з техніко-економічними показниками, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

 

3.2. Істотними умовами договору  про  пайову участь у розвитку  інфраструктури  села є:

 

— розмір пайової участі (внеску);

— терміни (графік) оплати пайового внеску;

— відповідальність сторін.

 

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайового участі замовника у  створення  інфраструктури села.

 

 

3.3. Розмір пайової участі і визначаються за формулою:

 

ПУ=(ЗКВБ-В3-Вбм-Вім) х 10%(4%),де

ПУ– пайова участь;

ЗКВБ– загальна кошторисна вартість будівництва;

В3-витрати, пов’зані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм- витрати, пов’язані із звільненям будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім– витрати на влашутвання внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та трансформаторних комунікацій;

10 або 4% - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п.1.4 Порядку.
 

3.4. Підготовку Договору та розрахунок розміру пайової участі здійснює головний бухгалтер сільської ради.

 

 

     4. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури.

 

4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури села можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради згідно з рішенням  сільської ради.

 

 4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає  сільська рада.

 

4.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури села, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених п.4.4 цього Порядку.

 

4.4.Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

         У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села, сільська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села.

 

5. Контроль за надходженням пайових внесків

 

5.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури  зараховується до  спеціального фонду сільського бюджету .

 

5.2.. У разі невиконання замовником умов пункту 2.1 цього Порядку виконком має право:

 

а) відмовити у наданні дозволу на виконання земляних робіт —  при порушенні рекомендованих термінів подачі документів для укладання договору;

 

б) відкласти вирішення питання оформлення права власності на об’єкт містобудування – при порушенні замовником термінів сплати коштів, визначених у договорі.

 

5.3. Контроль за дотриманням замовником вимог цього порядку покладається на виконком сільської ради.

 

5.4. Головні розпорядники коштів визначаються згідно Бюджетного кодексу України за кодом тимчасової класифікації видатків 240900 ”Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади”

 

5.5. У разі невиконання замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених у розрахунку до договору,  сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

Секретар сільської ради                                                    О.В.Скиданюк                          

                                                                                                              

                                                                      Додаток 2

                                                                      до рішення сільської ради

                                                                      від ________ року № ______

 

                                       Порядок

розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури сіл  Онопріївка, Павлівка-П, Кобиляки у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена

 

  1. У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі нормативів для одиниці створеної потужності об’єктів.

Нормативи для одиниці створеної потужності об’єктів визначаються як середні з  показників кошторисної вартості відповідного типу об’єктів, розрахованих за ціновими показниками об’єктів-аналогівна підставі прогнозних середньорічних показників  вартості спорудження об’єктів житлового будівництва у регіонах України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України або на підставі експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна»та затверджуються рішенням виконавчого комітету сільської ради.

 

     1.2.Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена, здійснюється за формулою:

 

ПУ=(П х О - В3 - Вбм - Вім) х 10%(4%)

 

де П – площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, визначена відповідно до державних будівельних норм (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

 

О – норматив для одиниці створеної потужності, затвердженної рішенням виконавчого комітету  сільської ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та  сільською радою;

 

В3-витрати, пов’зані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

 

Вбм- витрати, пов’язані із звільненям будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім – витрати на влашутвання внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та трансформаторних комунікацій;

 

10 або 4% - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п.2.4 Порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села , затверджено рішенням  сільської ради .

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  О.В.Скиданюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 3

                                                                                до рішення сільської ради

                                                                                від _______ 2012 року №___

 

                                     Примірна форма

 договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури сіл Онопріївка, Павлівка-П, Кобиляки з розрахунком величини пайової участі

 

с. Онопріївка                                                      «____»____________201_ р

 

        Онопріївська сільська рада в особі  Онопріївського сільського голови ________________________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статуту територіальної громади, з однієї сторони (далі – Сторона 1) та замовник -____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові фіз.особи або найменування юр. особи )

 що діє на підставі __________________________________________________ (далі – Сторона 2), які разом за текстом договору іменуються ”СТОРОНИ”, уклали цей Договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 Предметом цього Договору є визначення для СТОРОНИ 2, яка є замовником об’єкта будівництва ________________________________, що знаходиться за адресою _________________________________, розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, у відсотковому значенні ___ % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, відповідно до порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села, затвердженого рішенням  сільської ради від ”____” ____________ 201___ року № ____, та визначеному у розрахунку величини пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури села, що є невід’ємною частиною цього Договору.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.СТОРОНА 1 зобов’язується:

2.1.1.Провести та надати СТОРОНІ 2 відповідний розрахунок коштів пайової участі, належних до сплати.

2.1.2 Кошти, отримані за цим Договором як пайова участь замовника, використовувати виключно для розвитку інфраструктури села.

2.2 СТОРОНА 2 зобов’язується:

2.2.1 Перерахувати кошти пайової участі до сільського бюджету  для створення і розвитку зазначеної інфраструктури на рахунок _____________ бюджету; код ЗКПО __________; р/р_________________; МФО ___________; код платежу ____________, назва платежу: (пайовий внесок замовників на розвиток інфраструктури):

 

- єдиним платежем у сумі _______грн. до ”____”__________ 20___року

 

2.2.2.Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради має бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що сторони мають укласти відповідну додаткову угоду.

Якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі СТОРОНИ 2, визначений цим Договором на момент його укладення, СТОРОНА 2 звільняється від сплати пайової участі, а СТОРОНА 1 має відшкодувати СТОРОНІ 2 різницю між здійсненими витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради.

 

2.2.3. Інженерні мережі та/або об’єкти, побудовані СТОРОНОЮ 2 поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі СТОРОНИ 2 у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради передаються у комунальну власність територіальної громади сільської ради.

2.2.4. Відшкодування вартості мереж та/або об’єктів, визначених у п.2.2.2. цього Договору, має бути здійснено, а надміру сплачені грошові кошти повернено у визначений законом строк на підставі відповідного рішення  сільської ради після передачі СТОРОНОЮ 2 цих інженерних мережі та/або об’єктів у комунальну власність територіальної громади сільської ради.

 

 

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

3.1. Договір діє з моменту його підписання Сторонами до повного виконання.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За не виконання або неналежне виконання умов Договору СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору.

 

5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Спори, які можуть виникнути під час виконання Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності згоди – у судовому порядку.

 

 

 

 

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише у письмовій формі та за згодою двох СТОРІН, шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

 

7. РІЗНЕ

7.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із СТОРІН, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7.2. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін.

 

СТОРОНА 1

Юридична адреса

Банківські реквізити

 

_________________________________

Посада, ПІБ, підпис:

__________________ /______________

МП

СТОРОНА 2

 Юридична адреса

 Банківські реквізити

 

___________________________________

Посада, ПІБ, підпис:

__________________ /________________

МП